Wat kan 1% bitcoin doen voor je pensioen?

bitcoin pensioen

“It saved our family”

Lance Armstrong was ooit eens een van de meest gevierde wielrenners wereldwijd én veruit de rijkste. Met zijn pensioen zat het wel goed, zo leek het. Het liep anders. Na langslepende dopingonderzoeken en procedures werden  hem zijn 7 Tour de France overwinningen afgenomen. Sponsoren vertrokken, rechtszaken werden aangespannen en schadevergoedingen werden betaald. Opeens leek dat pensioen niet meer zo zeker.

Totdat er een konijn uit de hoge hoed werd getoverd. In een onbewaakt moment had Armstrong in 2009 $100.000 belegd in een fonds van een kennis. Op dat moment was dat minder dan 1% van zijn totale vermogen. Wat hij niet wist was dat  het fonds bijna het volledige bedrag in Uber belegde. Bij de IPO van Uber in 2019 was die $100.000 opeens vele malen meer waard. Hoeveel is onbekend, maar ergens tussen 50x en 100x is aannemelijk. Amstrong merkte op over deze investering: “it saved our family”.

Wat heeft bitcoin te maken met het pensioen van Armstrong?

Dit voorbeeld laat zien dat een relatief kleine investering, $100.000 is veel geld, maar als het 1% van je vermogen is toch ook weer niet, grote gevolgen kan hebben voor je totale portefeuille. Het moet dan wel een investering zijn die de potentie heeft om extreem te renderen. In het geval van Armstrong was dit puur geluk. Met bitcoin heb je de mogelijkheid om je bewust open te stellen aan dergelijke extreme rendementen. En dat kan tegen een zeer gering risico.

Wat is bitcoin?

Even wat kenmerken van bitcoin op een rijtje:

 1. Bitcoin is permissieloos, decentraal digitaal geld.
 2. De hoeveelheid bitcoins staat vast (21 miljoen bitcoins) en is onveranderbaar.
 3. De valuta bitcoin (met kleine letter b) “draait” op het Bitcoin netwerk (met hoofdletter B). Dit zijn computers die met elkaar in verbinding staan via het internet en de Bitcoin software draaien. Iedereen kan zich hierbij aansluiten (decentraal).
 4. Het Bitcoin netwerk geeft bitcoins uit, legt vast wie de eigenaar is en kan ze van de ene naar de andere eigenaar overdoen. Dit alles zonder dat een centrale instantie hier goedkeuring voor moet verlenen (permissieloos).
 5. De Bitcoin software is code die iedereen op zijn computer kan draaien. De software is open source, iedereen kan dus zien hoe het netwerk werkt. Bovendien kan iedereen een bijdrage aan de softwarecode leveren.
 6. Alle bitcointransacties worden vastgelegd in de Bitcoin blockchain.

Over ieder hier opgesomd punt is het internet volgeschreven, en ook wij doen een duit in het zakje.  Maar in dit artikel is het niet het doel om uit te leggen waarom bitcoin al dan niet een geniale uitvinding is.

Het doel is om te laten zien dat een relatief kleine investering in bitcoin een zeer substantiële impact kan hebben op je pensioen. Om aan deze potentie te voldoen dient bitcoin echter waarde te hebben. Hoe zit dat?

Wat is de waarde van bitcoin?

Om niet direct te hoog van de toren te blazen, er zijn voldoende zeer intelligente personen die de waarde van bitcoin afronden op exact $ 0.  Twee prominente bitcoin “naysayers”” zijn onder andere Nouriel Roubini en Peter Schiff. We gaan niet in op hun argumenten, maar de conclusie dat bitcoin waardeloos is vergeten we niet.

Wat de waarde van bitcoin dan wel kan zijn behandel ik aan de hand van twee invloedrijke artikelen over bitcoin. The Bullish case for bitcoin van Vijay Boyapati en Modeling bitcoin’s value with scarcity van PlanB.

The Bullish case for bitcoin

In the bullish case legt Boyapati uit wat de kenmerken van geld zijn en waarom bitcoin op bijna al deze kenmerken superieur scoort ten opzichte van de “concurrentie”.

Deze kenmerken zijn:

 1. Duurzaam: het mag niet bederfelijk of gemakkelijk te vernietigen zijn.
 2. Draagbaar: het moet gemakkelijk te vervoeren en op te slaan zijn, zodat het tegen verlies of diefstal kan worden beveiligd en de handel over lange afstanden kan worden vergemakkelijkt.
 3. Fungibel: elk exemplaar moet perfect inwisselbaar zijn voor elk ander exemplaar van dezelfde hoeveelheid.
 4. Verifieerbaar: het moet snel als authentiek kunnen worden herkend en geverifieerd.
 5. Deelbaar: het moet gemakkelijk deelbaar zijn.
 6. Schaarsheid: het mag niet overvloedig of gemakkelijk te verkrijgen of te produceren zijn. Schaarste is misschien wel het belangrijkste kenmerk.
 7. Gevestigde geschiedenis: hoe langer het door de samenleving als waardevol wordt ervaren, hoe groter de aantrekkingskracht ervan.
 8. Censuurbestendig: hoe moeilijk het is voor een externe partij zoals een bedrijf of staat om de eigenaar te beletten het in zijn bezit te houden en te gebruiken.

Als er op basis van deze punten een gewogen ranglijst wordt gemaakt tussen bitcoin, goud en fiat geld (US Dollar, Euro, Yen etc) eindigt bitcoin met stip bovenaan en fiat met stip onderaan. Met name op de punten schaarsheid (brrrrrrr) en censuurbestendigheid scoort het huidige fiat geld zeer slecht. Alleen op het punt van “Gevestigde geschiedenis” kan fiat bitcoin verslaan. Maar daar steekt Goud dan weer met kop en schouders boven de rest uit.

Boyapati betoogt verder dat om als geld geaccepteerd te worden een valuta aan al deze bovenstaande voorwaarden dient te voldoen. Indien dit niet het geval is zal het publiek op zoek gaan naar betere alternatieven. Hier liggen dus de kansen voor bitcoin en de bedreigingen voor fiat. Boyapati eindigt met de volgende conclusie:

“Het bezitten van bitcoins is een van de weinige asymmetrische weddenschappen waaraan mensen over de hele wereld kunnen deelnemen. Net als bij een calloptie is de investering van een belegger beperkt tot 1x, terwijl zijn potentieel nog altijd 100x of meer is.”

Modeling bitcoin’s value with scarcity

Maar welke van deze kenmerken geeft geld nu haar echte waarde? Dat is uiteindelijk schaarsheid. De anonieme Nederlandse bitcoin analist PlanB heeft in 2019 een raamwerk gepresenteerd om de waarde van schaarse goederen als bitcoin, goud en zilver te koppelen aan schaarste. Schaarste wordt uitgedrukt in de Stock to Flow ratio (S2F). Stock is hierbij de aanwezige voorraad op aarde en Flow de jaarlijkse produktie. Goud heeft momenteel een S2F ratio van 56. Dit wil zeggen dat als goudproducenten de huidige goudvoorraad willen produceren ze er 56 jaar over zullen doen. Dat maakt Goud schaarser dan Zilver waar de S2F ratio 33 is. Oftewel des te hoger de S2F ratio is des te schaarser het goed.

Bitcoin heeft de unieke eigenschap dat de S2F ratio ongeveer iedere 4 jaar meer dan verdubbelt. Dit komt omdat er in de software code is vastgelegd dat de “produktie” iedere 4 jaar wordt gehalveerd totdat er uiteindelijk maximaal 21 miljoen bitcoins zijn.  In de periode 2010-2016 was de gemiddelde S2F ratio van bitcoin 10. In de periode 2016 – 2020 was dit 25. Voor de komende vier jaar zal het gemiddeld uitkomen op 56. PlanB laat zien dat er een exponentiële relatie is tussen de S2F ratio en de marktcapitalisatie van een schaars goed. Iedere verdubbeling van de S2F laat grofweg een vertienvouding van de marktkapitalisatie zien. Het komende jaar zal de S2F van bitcoin verdubbelen en vanaf 2024 zal dit weer gebeuren! Dit zou betekenen dat bitcoin in de komende 8 jaar 100 maal meer waard kan worden.

bitcoin investeringsplan

Bitcoin 100 maal meer waard?

Boyapati en PlanB betogen beide langs een andere weg dat bitcoin (nog steeds) de potentie heeft om te verhonderdvoudigen in waarde. Hebben ze gelijk? Volgens de “naysayers” uiteraard niet. Volgens hen is BTC (bitcoin) pure BS (bullshit). Hoe kun je nu een pensioen investment case bouwen die tegemoetkomt aan beide meningen? Dat is relatief eenvoudig.

Een bitcoin pensioeninvesteringsplan

Het investeringsplan dient te voldoen aan 3 voorwaarden. De investering dient:

 • zo klein te zijn dat het bij een gelijk van de “naysayers” geen materiele impact heeft op het pensioenvermogen én de levensstandaard voor het pensioen;
 • bij het positieve 100X scenario een substantiële invloed dient te hebben;
 • jaren de tijd krijgen om te renderen.

Aan voorwaarde 1 wordt voldaan als je slechts 1% van je vrije beschikbare vermogen alloceert naar bitcoin. Bij Lance Armstrong was dit $100.000, bij de meeste van ons waarschijnlijk iets minder. Maar waar het op neer komt is dat als de “naysayers” gelijk krijgen dit bitcoinavontuur geen materiele negatieve impact heeft op je vermogen. Zodat je in dit scenario, vrijvertaald naar “Romeo and Julia” van the Dire Straits kan zeggen “oh, Romeo bitcoin , yeah, you know I used to have a scene with him”.

De 1% allocatie voldoet ook aan voorwaarde 2. Als het 100x scenario zich ontvouwd betekent dit dat bitcoin kan zorgen voor een verdubbeling van je portefeuille. Als de rest nu ook nog een beetje rendeert…

Aan voorwaarde 3 wordt voldaan als je dit scenario minimaal 8 jaar de tijd geeft om zich te laten ontvouwen.

Conclusie: Wat kan 1% bitcoin doen voor je pensioen?

 • het kan je pensioen redden;
 • of het kan je pensioen aanvullen;
 • of je kan op je pensioengerechtigde leeftijd zeggen: “bitcoin, wat was dat ook alweer?”.

Is er dus een reden om niet in bitcoin te beleggen  in een poging om je pensioen aan te vullen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *